Bilgi Talep Formu

Turquality Nedir? Turquality Destekleri Nelerdir?

Dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olması itibariyle Turquality, firmalar açısından “markalaşma yolculuğunda” gerçek bir kılavuz olmanın yanı sıra, aynı zamanda bir “süper teşvik" programıdır.
blog image

Küresel pazarda yer edinmek ve kalıcı bir başarı yakalamak, her firmanın hayalidir. Bu yolda en önemli adımlardan biri ise güçlü bir marka kimliği oluşturmaktan geçiyor. Dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olması itibariyle Turquality, tam da bu noktada devreye giriyor ve Türk firmalarının global markalaşma yolculuğuna destek oluyor.

Turquality Nedir?

Turquality, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

Türk markalarının süper ligi niteliğindeki Turquality programı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ekonomi Bakanlığı tarafından 2004 yılında hayata geçirilmiştir.

İlk olarak 10 yılda 10 Türk markasını dünyaya hediye etme hedefine odaklanan ve merkezine hazır giyim & moda sektörlerini alan programın temel amacı, Türk firmalarının yurt dışında kendi markalarıyla satış yapmalarını teşvik etmek ve global pazarda rekabet güçlerini artırma olarak öne çıkıyor.

Turquality programı ilerleyen yıllarda önce hizmet ihracatını içererek genişlemiş, ardından E-Turquality başlığı altında yazılım ihracatını kapsama alanına dahil etmiştir. Bu evrim, Turquality’nin sektörel yelpazesini de büyütmesine imkan tanımıştır.

Turquality'nin Başarıları

Turquality programı, bugüne kadar 300’ü aşkın Türk firmasının 400’e yakın markasıyla “markalaşma” yolculuğuna ilham verdi. Bu sayede firmalar şu başarıları kaydetti;

 • Turquality programına dahil olan firmaların ihracatı, programa dahil olmayan firmalara göre ortalama %50 daha fazla artıyor
 • Turquality programına dahil olan firmaların %80'i, programdan memnun olduklarını ve programın ihracatlarını artırdığını ifade ediyor
 • Turquality programı kapsamında desteklenen firmaların, 5 yıl içinde yurt dışı marka bilinirliğini ortalama %30 oranında artırdığı gözlemleniyor
 • Turquality firmaları Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık %13'ünü gerçekleştiriyor

Turquality Teşvikleri Nelerdir?

Turquality programı firmalar açısından “markalaşma yolculuğunda” gerçek bir kılavuz olmanın yanı sıra, aynı zamanda bir “süper teşvik programı” olarak nitelenebilir. 2023 yılında bir önceki yıla göre Turquality kapsamında şirketlere sağlanan destekler %82 oranında artış kaydetmiştir.

2024 yılı itibariyle güncel Turquality ve marka destek teşvikleri şöyle sıralanmaktadır.

Mal İhracatına Yönelik Marka ve Turquality Destekleri

Kapsamdaki şirketlerin tüm markalarının Marka Destek Programında olması durumunda 139.813.340 TL, en az bir markasının Turquality destek programında yer alması halinde ise 279.628.225 TL teşvik verilmektedir.

Destek Türü Destek Limitleri Destek Süreleri
    Marka Destekleri Turquality Destekleri
Tanıtım Desteği Limitsiz 4 Yıl Hedef Pazar Başına 5 Yıl
Fuar Desteği Limitsiz 4 Yıl Destek Kapsamında Kaldığı Süre Boyunca
Kurumsal Altyapıya Yönelik Danışmanlık Desteği Kapsamdaki Şirket'in tüm markaları için bir takvim yılında en fazla 27.962.050 TL 4 Yıl İlk 5 Yıllık Dönem Süresince
İstihdam Desteği Kapsamdaki Şirket'in tüm markaları için bir takvim yılında en fazla 27.962.050 TL 4 Yıl İlk 5 Yıllık Dönem Süresince
Hedef Pazara Yönelik Danışmanlık Desteği Limitsiz 4 Yıl Hedef Pazar Başına 5 Yıl Boyunca
Birim Desteği Limitsiz 4 Yıl Hedef Pazar Başına 5 Yıl Boyunca
Franchise Desteği Limitsiz 4 Yıl Hedef Pazar Başına 5 Yıl Boyunca
Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili ile Yurt Dışı Marka Tescil / Yenileme / Koruma Desteği Limitsiz 4 Yıl Destek Kapsamında Kaldığı Süre Boyunca
Pazara Giriş Belgesi, Ruhsatlandırma ile Klinik Test İşlemleri Desteği Limitsiz 4 Yıl Destek Kapsamında Kaldığı Süre Boyunca
Pazar Araştırması Çalışması ve Raporları Desteği (Tıklayın)*

Limitsiz

4 Yıl Hedef Pazar Başına 5 Yıl Boyunca
Gelişim Yol Haritası Desteği 6.709.717 TL 1 Defaya Mahsus 1 Defaya Mahsus

 

Hizmet İhracatına Yönelik Marka Destekleri

Turquality Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir.

Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.

Destek Türü Destek Limiti Süre/Adet

Ürün ve Hizmet Tescili, Marka Tescil/Koruma

1.202.000 TL/Yıl 4 Yıl
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Harcamaları 9.618.00 TL/Yıl 4 Yıl
Yurtdışı Birimlere İlişkin Kira 14.428.000 TL/Yıl 4 Yıl
Yurtdışı Birimlere İlişkin Kurulum/Dekorasyon/Teknik Donanım Giderleri 7.214.000 TL/Yıl (Kira Desteği Alan Birimler) 4 Yıl
Reyon/Raf/Dekorasyonlu Köşe/Kiosk Kira/Kurulum/Dekorasyon Hizmeti 4.809.000 TL/Yıl 4 Yıl
Kalite/Hijyen/Çevre/Pazara Giriş Belgeleri, Ruhsatlandırma, Test Giderleri 4.809.000 TL/Yıl 4 Yıl
Franchise Kira (Mağaza) 1.202.000 TL/Birim/ Yıl (Yıllık Azami 10 Birim/ Birim Başına 2 Yıl) 4 Yıl
Franchise Kurulum/Dekorasyon/Teknik Donanım Harcamaları 1.202.000 TL/Birim (Yıllık Azami 10 Birim) 4 Yıl
Danışmanlık 7.214.000 TL/Yıl 4 Yıl
İstihdam 4.809.000 TL/Yıl (Aynı Anda Azami 6 Kişi) 4 Yıl

Pazar Araştırması Çalışması ve Raporları, Veri Madenciliği/Veri İzleme/ Değerlendirme (Tıklayın)*

2.404.000 TL/Yıl 4 Yıl
Yurtdışı Etkinlik Katılımları 601.000 TL/Etkinlik 4 Yıl
Yurtiçi Etkinlik Katılımları 601.000 TL/Etkinlik 4 Yıl
Acente Komisyon Giderleri 4.809.000 TL/Yıl 4 Yıl
Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Giderleri 2.404.000 TL/Yıl 4 Yıl
Ürün/Hizmet Yerleştirilmesine Yönelik Giderler 2.805.000 TL 4 Yıl
Stratejik İş Planı Çalışması 4.809.000 TL 1 Defaya Mahsus

Hizmet İhracatına Yönelik Turquality Destekleri

Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, Turquality Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca Turquality Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.

Destek Türü Destek Limiti Süre/Adet

Ürün ve Hizmet Tescili, Marka Tescil/Koruma

Limitsiz Hedef Pazar Başına 5 Yıl
Kalite/Hijyen/Çevre/Pazara Giriş Belgeleri, Ruhsatlandırma, Test Giderleri Limitsiz Limitsiz
İstihdam Aynı Anda Azami 10 Kişi Limitsiz
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Harcamaları Limitsiz Hedef Pazar Başına 5 Yıl
Yurtdışı Birimlere İlişkin Kira Limitsiz (Aynı Anda Azami 50 Birim İçin) Hedef Pazar Başına 5 Yıl
Yurtdışı Birimlere İlişkin Kurulum/Dekorasyon/Teknik Donanım Giderleri 4.809.000 TL/Birim (Kira Desteği Alan Birimler) Hedef Pazar Başına 5 Yıl
Ön Tanı Merkezi, Ofis, Depo, Satış Sonrası Servis, Reyon/Raf/Dekorasyonlu Köşe/Kiosk/Stand Kira Limitsiz Hedef Pazar Başına 5 Yıl
Franchise Kira (Mağaza) 4.809.000 TL/Birim Hedef Pazar Başına 5 Yıl
Franchise Kurulum/Dekorasyon/Teknik Donanım Harcamaları 4.809.000 TL/Yıl/Birim (Azami 100 Birim) Hedef Pazar Başına 5 Yıl
Pazar Araştırması Çalışması ve Raporları, Veri Madenciliği/Veri İzleme/Değerlendirme (Tıklayın)* Limitsiz Hedef Pazar Başına 5 Yıl
Danışmanlık 14.428.000 TL/Yıl İlk 5 Yıl
Yurtdışı Etkinlik Katılımları Limitsiz Limitsiz
Yurtiçi Etkinlik Katılımları Limitsiz Limitsiz
Acente Komisyon Giderleri Limitsiz Hedef Pazar Başına 5 Yıl
Uluslararası Kuruluşlara Üyelilk Giderleri Limitsiz Limitsiz
Ürün/Hizmet Yerleştirilmesine Yönelik Giderler Limitsiz Limitsiz
Stratejik İş Planı Çalışması 4.809.000 TL 1 Defaya Mahsus

AGS Global'in Turquality Araştırma Çözümleri Nelerdir?

Görüldüğü üzere Turquality programı, Türk firmalarının küresel markalaşma yolculuğunda en önemli müttefiklerinden biridir. Bu eşsiz markalaşma programın sunduğu teşvik ve desteklerden faydalanmak, firmaların global pazarda başarıya ulaşmaları için önemli bir adım olacaktır.

Bütünleşik bir yaklaşımla , Türk markalarının küresel rekabette daha ileri bir noktaya taşınmasında katalizör görevi görecek olan Turquality programını ilk günden bu yana bir "markalaşma okulu" olarak görmekteyiz. Teşviklerin ötesinde Türk firmalarının global ölçekte söz sahibi olabilmesi için gerekli altyapının sağlanması ve bilgi birikimi oluşturulması için destek sunulması, programa dahil olmak isteyen "yıldız firmalar" için paha biçilemez faydalar sağlayacaktır. 

Bu faydalardan biri de pazar araştırma raporları sayesinde pazardaki fırsatlara ve hedef kitlenin gerçek içgörülerine ulaşmaktır. Bu doğrultuda, global pazar araştırmaları, pazar istihbaratının en önemli bileşeni konumundadır. B2C ya da B2B, ürün ya da hizmet fark etmeksizin markalar, programın talep ettiği "araştırma yaptırma kültürüne sahip firma" nosyonuna yönelik aksiyon almaktadır.

AGS Global olarak Turquality ve E-Turquality Pazar Araştırmalarımız kapsamında sunduğumuz dış çevre analizleri ve saha çalışmaları aracılığıyla, markalarımız hedef pazarda aşağıdaki sorulara cevap buluyoruz:

 • Makro-ekonomik ve demografik faktörler
 • Hedef pazarda ürün/hizmet bazlı talep ve büyüme projeksiyonu
 • Hedef kitlenin profili
 • Satış ve dağıtım kanalı yapıları
 • Dış ticaret kompozisyonu
 • Rakipler ve rekabetçi peyzaj
 • Pazardaki teknolojik seviye
 • Trendler
 • Fiyatlama ve kârlılık
 • Pazarı genişleten faktörler ve bariyerler
 • Pazara giriş belgeleri
 • İşbirliği kuruluşları
 • Fuarlar ve diğer etkinlikler
 • Marka sağlığı: bilinirlik, memnuniyet, algı, imaj, tavsiye

AGS Global'in Araştırma Ekibi Turquality'e Nasıl Yaklaşıyor?

Çeşitli aralıklarla Turquality kapsamında hizmet vedikleri firmaların performansını ölçtüklerini belirten AGS Global Araştırma kurucusu ve CEO'su Ahmet Güler, Türkiye’nin ihracatının kilogram başına 1 dolar seviyesinde olduğunu ancak Turquality markalarında bu sayının 5-6 dolar seviyesine ulaştığına işaret etmektedir.

Güler, “Turquality markalaşma sayesinde firmalara katma değerli mal ve hizmet üretiminin kapısını sonuna dek açıyor. Hizmet verdiğimiz bazı markalarda 7-8 dolarlardan 30-40 dolarlara kadar çıkan katma değer ekonomileri oluştu. Yurtdışında showroom açan ya da prestjli tasarımcılarla çalışan markalarımız kilogram başına değerde müthiş bir kaldıraç etkisiyle karşılaşıyor. Bütün bunlar Turquality etkisi” derken, “Nitekim, belirli aralıklarla yaptığımız çalışmalarda görüyoruz ki, Turquality programına dahil olan firmaların ihracatı, programa dahil olmayan firmalara göre ortalama %50 daha fazla artıyor. Turquality programına dahil olan firmaların %80'i, programdan memnun olduklarını ve programın ihracatlarını artırdığını ifade ediyor. Turquality programı kapsamında desteklenen firmaların, 5 yıl içinde yurt dışı marka bilinirliğini ortalama %30 oranında artırdığı gözlemleniyor” diyerek programın firmalara sağladığı yenilikçi yaklaşımın altını çizmektedir.

Güler, Türkiye’nin kg başına 1 değil, 2 dolar ihracat değerine ulaşması durumunda 2023 hedeflerini gerçekleştirebileceğine ancak 2023’te hedeflenenin yarısı kadar ihracat yapıldığına dikkat çekerek, Turquality firmalarının bu yönde ilham verici bir misyon üstlendiklerine de vurgu yapmaktadır.

Özetle; Turqualiy ve E-Turquality süreçlerinin tamamlayıcı unsuru olarak hedef pazarlara yönelik markalarımızdan gelen araştırma taleplerini, dünyanın 130'dan fazla ülkesinde özgün metodolojimiz, butik yaklaşımımız ve tecrübemizle cevaplıyoruz ve markalarımızı Süper Lige taşıyoruz.

 

AGSSuperLeague: Turquality Pazar Araştırmaları ile Turquality ve  E-Turquality programlarına araştırmanın ve içgörünün gücüyle dahil olun. Hedef pazarınızda markalaşarak, pazar payınızı artırın.

Flash Haber'de İşin Seyri'ne Konuk Olduk

25 Eylül 2023 | BASINDA AGS

Gençlik: Algılar ve Ötesi

02 Aralık 2020 | BLOG

TVNET "Makroskop" Programına Konuk Olduk

30 Mayıs 2020 | BASINDA AGS

17. MÜSİAD Expo'da Yerimizi Aldık

25 Kasım 2018 | BÜLTEN

İş Dünyası ABD'ye Güvenmiyor

06 Şubat 2018 | BÜLTEN

AGS Global, TÜAD Ailesine Katıldı

01 Aralık 2017 | BÜLTEN

Bir Öykü.. AGS Global

05 Ekim 2011 | BLOG

Hedefe ulaşmanız için sizinle çalışmaya hazırız