Bilgi Talep Formu

2021 Türkiye'nin İhracat Yılı Olacak..

AGS Global Kurucu Ortağı Abdülkadir Sıcakyüz, Türkiye'nin Covid-19 koridorundan hızla çıkışı ve küresel tedarik zincirlerinde pozisyonunu güçlendirmesi için yeni dönemde ihracatta stratejik bakış açısına odaklandığı bir blog kaleme aldı.
blog image

Küresel ekonominin 2019 yılının Aralık ayında Çin’de başlayan salgının tüm dünyaya yayılması ile birlikte çok zorlu bir koridora girdiği hepimizin malumu. Ülkemizde de ilk vakanın açıklandığı 2020 yılının Mart ayını takiben birçok sektör durma noktasına gelse de, önce Haziran ayı ile birlikte kısmi düzelmeler görülmeye başlandı, ardından böylesine zorlu bir yılı ekonomik büyüme ile kapatabilen birkaç ülkeden biri olmayı başardık. Diğer yandan içinde bulunduğumuz 2021'in küresel çaptaki aşı uygulamalarının yaygınlaşması ile bir toparlanma yılı olacağı hususunda beklentiler oldukça yüksek.

Hızlı Toparlanmanın Yolu İhracat

Ülkelerin gelişmesinde ihracatın rolü yadsınamayacak kadar önemli.. Ülkemiz de uzun yıllardır büyümesinin ana motifi olarak ihracatı konumlandırmış durumda. Ancak salgın sonrası kurulacak dünyada tedarik zincirlerinin yükselen oyuncusu olması beklenen Türkiye'nin hızlı toparlanma senaryosu için hedef ürünler ve hedef ülkelerin tespit edilerek bir ihracat seferberliği başlatılması gerekmekte. Bunu yaparken ihracatta avantajlı olduğumuz fırsat ürünler ve yüksek katma değerli markalı ürünlerin toplam ihracatımız içindeki payını artırmak mecburiyetinde olduğumuz açık.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracat verilerine göre 2019 yılında 180 milyar Doları aşan ihracatımız, 2020 yılında salgın gölgesinde 169 milyar Dolara kadar geriledi. Çin'i dışarıda tutarsak 2020'de çok az ülkenin ihracatını artırmış olduğunu göreceğimiz düşünüldüğünde, bu durum şaşırtıcı değil. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) erken tahminlerine göre küresel mal ticaretinde 2020 yılında kaydedilen yüzde 5,3'lük daralma da bu durumu doğrular nitelikte. Ancak yeniden Türkiye'nin durumuna dönersek; 2021 yılının ilk çeyrek verileri incelendiğinde ve önceki yılların aynı dönemleri ile karşılaştırıldığında yukarı yönlü bir ivmenin olduğu net bir şekilde görülmekte. Salgın öncesi 2019 yılı Ocak – Nisan döneminde 59, 8 milyar Dolar olan ihracatımız 2021 yılı Ocak – Nisan döneminde yüzde 15 oranında artış göstererek 68,7 milyar Dolar seviyelerine ulaşmış durumda.

Önceki dönem ihracat verileri de göz önünde bulundurulduğunda bu oranın yıl sonu toplam ihracatımıza da aynı oranda yansıması ve 2021 yılı sonu toplam ihracatımızın 200 milyar Doları aşması beklenmekte..  Bu da Cumhuriyet tarihimizin rekoru olmasının yanı sıra 2023 hedefimiz olan 226,6 milyar dolar eşiğine çok yaklaştığımızı gösteren bir müjde niteliğinde. 

 

Rekabet Avantajı Olan Ürünlere Odaklanılmalı

Bu kadar öngörülemezliğin öne çıktığı bir dünyada, daha yüksek hedeflere erişmek için eski yöntemlerin geçerli olmayacağı açık. Peki "ihracat odaklı büyümede" hangi yaklaşım benimsenmeli, hangi yeni sözler söylenmeli? Bana göre ilk sırada, rekabet avantajımız olan ürünlere odaklanmak geliyor. 

Bir ülkenin ihraç ettiği ürünler arasında rekabet avantajının yüksek olduğu ürünlerin tespitinde kullanılan birçok yöntem mevcut.. Biz de AGS Global olarak geliştirdiğimiz özgün analiz modeli ile ihracatta rekabet avantajımızın olduğu ürünleri, uzun süredir belirlemekteyiz. AGS İhracat Analizi ile GTIP kodları üzerinden dünyada en fazla ithalatı yapılan ürünler ve son 5 yıl içinde düzenli bir şekilde ithalatı artan ürünler tespit edilir, bunu Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler ve son 5 yıl içinde düzenli bir şekilde ihracatı artan ürünlerlerin tespiti aşaması izler. Sonrasında her iki kategoride de eşleşen ürünler bulunup, bu ürünler üzerinden fiyat avantajımız ve belirli bir ihracat değerinin üzerinde olan ürünler belirlenir. Ortaya çıkan bu ürün grubu ülkece Rekabet Avantajımızın Olduğu Ürün Grubudur. Bu doğrultuda Türkiye'nin 2019 yılı verileri baz alınarak rekabet üstünlüğü olan ürünlere aşağıda yer verilmektedir.

 

       Türkiye'nin İhracatta Rekabet Avantajının Olduğu İlk 25 Ürün

Kaynak: AGS Global Analizi

 

Stratejik Öneme Sahip Sektörler Dünya Ticaretinden Daha Çok Pay Almamızı Sağlayacak

Bu tablonun yanı sıra, Türkiye’nin ihracatında öne çıkan stratejik sektörlerin başında Otomotiv Endüstrisi, Savunma Sanayi, Makine Aksamları, Kimya Sektörü ve Sağlık Sektörü geliyor. Önümüzdeki dönemde bu sektörlerin özgül ağırlığı iyiden iyiye artmış olacak. Bu sektörlerde yapılacak yatırımlar ülkemizin katma değeri yüksek ürünlerin ihracatının önünü açtığı gibi, Türkiye’nin dünya ihracatından daha fazla pay almasını sağlayacak. Bununla birlikte Covid-19'la birlikte gündeme yerleşen gerek B2B gerekse B2C cephesindeki yeni trendlere karşılık verme kabiliyetimizden e-ihracata kadar geniş bir yelpazede elimizdeki enstrümanların kalitesini bir kez daha tartmamız gerekecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının etkilerinin azalması ile birlikte Türkiye’yi ekonomik anlamda ciddi fırsatların beklediği aşikâr. Bu süreçte en büyük avantajlarımız lojistik konum itibariyle gelişmiş pazarlara yakınlığımız ve küresel tedarik sisteminde gerçekleşecek dönüşüm olacak. Ülkemizin 2021'nin ikinci yarısı ile birlikte ekonomik olarak hızlı bir toparlanma sürecine gireceği öngörülmekte ve iş dünyası olarak merkezinde ihracatta yeni yaklaşımların yer alacağı bu döneme şimdiden hazırlıklı olmamız gerekmekte.. 

AGS Global ailesi olarak, yeni dönemde de hedef pazarlarda doğru adımları atmanız için yanınızdayız..

Abdülkadir SICAKYÜZ, AGS Global Kurucu Ortak

 

AGSSphere: Global Pazar Araştırmaları ile erken davranarak hedef pazarınızdaki potansiyelinizi daha iyi anlayabilir, fırsatlara odaklanabilir, pazar payınızı artırarak rakiplerinizi geride bırakabilirsiniz.

Flash Haber'de İşin Seyri'ne Konuk Olduk

25 Eylül 2023 | BASINDA AGS

Gençlik: Algılar ve Ötesi

02 Aralık 2020 | BLOG

TVNET "Makroskop" Programına Konuk Olduk

30 Mayıs 2020 | BASINDA AGS

17. MÜSİAD Expo'da Yerimizi Aldık

25 Kasım 2018 | BÜLTEN

İş Dünyası ABD'ye Güvenmiyor

06 Şubat 2018 | BÜLTEN

AGS Global, TÜAD Ailesine Katıldı

01 Aralık 2017 | BÜLTEN

Bir Öykü.. AGS Global

05 Ekim 2011 | BLOG

Hedefe ulaşmanız için sizinle çalışmaya hazırız