Bilgi Talep Formu

TURQUALITY® Pazar Araştırmaları

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı TURQUALITY® kapsamında, özgün ve yetkin metodolojimizle hedef pazarlarda markalarımıza derin ve kapsamlı raporlar sunuyoruz. Siz de Türk markalarının süper ligi niteliğindeki TURQUALITY®'nin büyülü dünyasına araştırmanın gücüyle dahil olun.
blog image

"Aslında bütün hedeflere ulaşabilmek için en iyi çözüm, global bir marka yaratmaktır. Bu da şu anlama gelir; "Bulunduğunuz ülkede markanın hedefini daraltın. Global davranın" - Al & Laura Ries

 

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli yüksek olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimden pazarlamaya, tedarik zincirinden satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde kurumsallaşmalarını sağlayarak global bir oyuncu olabilmelerini amaçlayan devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Programın diğer amaçları ise; Türk markaları aracılığıyla global düzeyde pozitif Türk global ürün ve hizmet imajının oluşturulması, lokomotif markalar aracılığıyla Türkiye'deki marka bilinci ve farkındalığı yaratmak ve markalaşma eko-sistemini büyütmektir. Bu yönüyle TURQUALITY®, Türk markalarının Süper Ligi niteliğine sahiptir.

TURQUALITY® programının hedeflerine baktığımızda; program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek, global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak, markalaşma potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak, Türk firmalarının marka bilincini artırmak, yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamaktır.

TURQUALITY® kapsamında aday şirketlerin başarı sağlaması gereken başlıklar aşağıda sıralanmaktadır;

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
 • Marka Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Pazarlama
 • Müşteri ve Ticaret Yönetimi
 • Ürün Tasarım/ Araştırma ve Geliştirme
 • Finansal Performans
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim 

Bu göstergeler, TURQUALITY®'nin bir teşvik sistemi olmasının ötesinde Türk firmaları açısından bütünsel bir kurumsallaşma programı olduğuna işaret etmektedir. Bu doğrultuda, yurtiçi ve global pazar araştırmaları, pazarlama alt başlığının önemli bir bileşenidir. B2C ya da B2B, ürün ya da hizmet fark etmeksizin gerek programa aday gerekse program kapsamındaki markalar, TURQUALITY®'nin "araştırma yaptırma kültürüne sahip firma" nosyonuna yönelik aksiyon almaktadır.

TURQUALITY® pazar araştırmaları iki aşamada gerçekleşmektedir;

 • TURQUALITY®'ye hazırlık pazar araştırmaları
 • TURQUALITY® kapsamında pazar araştırmaları

AGSSuperLeague: TURQUALITY®​ Pazar Araştırmaları hizmeti sayesinde firmalar dış çevre analizleri ve saha çalışmaları aracılığıyla, hedef pazarda aşağıdaki sorulara cevap bulabiliyor;

 • Makro-ekonomik ve demografik faktörler
 • Hedef pazarda ürün/hizmet bazlı talep ve büyüme projeksiyonu
 • Hedef kitlenin profili
 • Satış ve dağıtım kanalı yapıları
 • Dış ticaret kompozisyonu
 • Rakipler ve rekabetçi peyzaj
 • Pazardaki teknolojik seviye
 • Trendler
 • Fiyatlama ve kârlılık
 • Pazarı genişleten faktörler ve bariyerler
 • Sektörel trendler
 • Pazara giriş belgeleri
 • İşbirliği kuruluşları
 • Fuarlar ve diğer etkinlikler
 • Marka algısı ve bilinirliği

AGS Global olarak TURQUALITY® pazarlama süreçlerinin tamamlayıcı unsuru olarak hedef pazarlara yönelik firmalarımızdan gelen araştırma taleplerini, dünyanın 100'e yakın ülkesinde ve Türkiye'nin her noktasında sunduğumuz çözümlerimizle en yetkin şekilde karşılıyoruz. Bu kapsamda, tecrübemiz ışığında TURQUALITY® süreçlerini iyi tanıyor, özgün metodolojimizle ihtiyaçlara cevap veriyor ve markalarımızı Süper Lige taşıyoruz.

AGSSuperLeague: TURQUALITY®​ Pazar Araştırmaları ile dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY®'nin büyülü dünyasına araştırmanın ve içgörünün gücüyle dahil olun. Hedef pazarınızda markalaşarak, pazar payınızı artırın.

TURQUALITY® beklentisine uygun bir şekilde tasarladığımız araştırma metodolojimizle müşterilerimize hedef pazarlarda fırsat alanları, marka bilinirliği, marka algısı, marka kişiliği, müşteri memnuniyeti ve müşteri segmentasyonu parametrelerini içeren, kapsamlı raporlar sunuyoruz. Üstelik TURQUALITY® pazar araştırmaları, Ticaret Bakanlığı tarafından hedef pazar başına 5 yıl süreyle ve limitsiz olarak destekleniyor.

TURQUALITY® Pazar Araştırmaları ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?

Hedefe ulaşmanız için sizinle çalışmaya hazırız