Bilgi Talep Formu

Turquality Pazar Araştırmaları

Turquality süreçlerinin tamamlayıcı unsuru olan yurtiçi ve uluslararası hedef pazarlarda gerçekleştirdiğimiz araştırma çalışmalarımızla çözüm sunuyoruz.
blog image

TURQUALITY, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

Turquality programı çerçevesinde; küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif oluşturmak, şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek ve yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak misyonuyla hareket edilmektedir.

Turquality programının hedeflerine baktığımızda; Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek, Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak, Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak, Türk firmalarının marka bilincini artırmak, Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamaktır.

Turquality kapsamında aday şirketlerin;

  • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi, 
  • Marka Yönetimi, 
  • Tedarik Zinciri Yönetimi, 
  • Pazarlama, 
  • Müşteri ve Ticaret Yönetimi, 
  • Ürün Tasarım/ Araştırma ve Geliştirme, 
  • Finansal Performans, 
  • İnsan Kaynakları Yönetimi,
  • Kurumsal Yönetim 

başlıklarında başarılı olmaları gerekmektedir. Bu durum esasen Turquality programının salt bir teşvik programı olmasından ziyade aynı zamanda ciddi bir kurumsallaşma programı olduğunu göstermektir.

AGS Global olarak Turquality süreçlerinin tamamlayıcı unsuru olan yurtiçi ve hedef pazarlarda gerçekleştirdiğimiz araştırma çalışmalarımızla çözüm sunuyoruz.

Turquality beklentisine uygun bir şekilde tasarladığımız araştırma metodolojimizle müşterilerimize hedef pazarlarda marka bilinirliği, marka algısı, marka kişiliği, müşteri memnuniyeti, müşteri segmentasyonu hizmetleri sunuyor ve pazarı derinlemesine anlatan raporlar hazırlıyoruz.

Türkiye’de ve dünyada değişen konjonktürü ve regülasyonları yakından takip ederek, AGS Global araştırma metodolojisini uygulayarak şirketlere entegre hizmet sunuyoruz.

Bu destek firmalarımıza ne kazandırır?

Bir yıl içerisinde istediğiniz kadar rapor hazırlatabilir, araştırma raporlarını satın alabilirsiniz. T.C Ticaret Bakanlığı bu harcamalarının %60’ını, 200 bin dolara kadar karşılıyor. Üstelik bu 200 bin dolarlık bütçe her yıl sizler için yenileniyor. AGS Global olarak rapor destek başvuru dosyasını sizler için biz hazırlıyoruz. İhracat için faaliyet planlarını oluştururken pazarları, hedef bölgeleri ve sektörleri hakkındaki en güncel ve kapsamlı bilgileri, en doğru kaynaktan alabilirsiniz.
 
AGS Global'in sağladığı hizmetler ile potansiyel müşterilerinin iletişim bilgilerini, rakiplerinin pazardaki fiyatlandırmasını, belli bir ülke ya da pazarda mal satabilmeniz için gereken koşulları öğrenebilirsiniz.

Turquality Pazar Araştırmaları ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?

Hedefe ulaşmanız için sizinle çalışmaya hazırız