Bilgi Talep Formu

Uluslararası Pazar Araştırmaları

AGS Global, dünyanın her yerinde şirketlerimizin ve özellikle ihracata gönül vermiş iş ortaklarımızın talepleri doğrultusunda pazarın ihtiyaçlarını çok iyi analiz eder ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler üretir.
blog image

Gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin tamamına yakınında meydana gelen siyasi ve iktisadi değişimler periyodik araştırmaları zorunlu hale getirmektedir. Dünyanın hemen her yerinde ağırlaşan rekabet şartları ve ekonomide çok bilinmeyenli denklemin sürekli derinleşmesi uluslararası pazar araştırmaları ihtiyacını arttıran başka bir faktördür.

Hedef pazarlara ve uluslararası piyasalara proaktif ve etkin bir şekilde penetre olmanın temel şartı pazarın ihtiyaçlarını çok iyi analiz etmek ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda çözüm ortaya koymaktır. Şirketlerin hedef pazara giriş motivasyonlarına bakıldığında temelde üç ana unsur görülmektedir. Bunlar; Bilgi (know-how) elde etmek, markanın veya şirketin prestijini arttırmak ve elbette karlılığı arttırmaktır. Pazar araştırmaları ise bu ana unsurlar çerçevesinde şirketlere rehberlik etmektedir.

Uluslararası pazarlama ve iş süreçlerinde başarılı olan şirketlere bakıldığında, yurtiçinde gösterdiği özeni yurtdışına taşıyanlar, ana pazardaki stratejisini hedef pazarlara taşıyanlar, farklı kültürlerin tüketim tercihlerini derinlemesine inceleyenler, hedef pazarın dağıtım kanalları, endüstriyel uygulamaları, iletişim araçları ve ticari aracılık gibi ilgili ülkeyi tüm dinamikleriyle ele alanların başarı hikayesi yazdığı görülmektedir. Başarı hikayesinin kılavuzu ise uluslararası Pazar araştırmalarıdır.

Uluslararası pazar araştırmalarıyla beraber araştırma hizmeti alan şirket;

  • Rakiplerin durumları
  • Hedef pazarın temel ihtiyaçları
  • Arz-talep mevcudiyetini
  • Pazar bariyerlerini
  • Hedef kitlenin niteliğini
  • Esas müşterilerin kimlerden oluştuğunu
  • Karlılığın durumunu

öğrenmiş olacaktır.

Bu durum hedef pazarın potansiyelini de açığa çıkarmış olacaktır.

Uluslararası Pazar araştırmalarının etki ettiği bir diğer husus ise Pazar portföyünün iyi yönetilmesinin sağlanmasına önemli katkılar sunmasıdır.

AGS Global ailesi olarak, dünyanın her yerinde şirketlerimizin ve ihracata gönül vermis tüm paydaşlarımızın yanında olmayı şiar edindik.

Bu bağlamda Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirme Programı (UR-GE) kapsamında ihtiyaç analizlerinin oluşturulması, hedef pazarlarda müşterilerini ve rakiplerini tanımak isteyenlere çözüm sunulması, ilgili ülkenin Pazar dinamiklerinin ortaya konulması ve yurtdışında müşteri/temsilci bulma çalışmalarının yürütülmesi gibi ihracatın araştımaya bakan tüm yönleriyle AGS Global olarak dünyanın her yerinde yanınızdayız.

Bu destekle ne kazanırsınız?

Bir yıl içerisinde istediğiniz kadar rapor hazırlatabilir, araştırma raporlarını satın alabilirsiniz. T.C Ticaret Bakanlığı bu harcamalarının %60’ını, 200 bin dolara kadar karşılıyor. Üstelik bu 200 bin dolarlık bütçe her yıl sizler için yenileniyor. AGS Global olarak rapor destek başvuru dosyasını sizler için biz hazırlıyoruz. İhracat için faaliyet planlarını oluştururken pazarları, hedef bölgeleri ve sektörleri hakkındaki en güncel ve kapsamlı bilgileri, en doğru kaynaktan alabilirsiniz.

AGS Global'in sağladığı hizmetler ile; potansiyel müşterilerinin iletişim bilgilerini, rakiplerinin pazardaki fiyatlandırmasını, belli bir ülke ya da pazarda mal satabilmeniz için gereken koşulları öğrenebilirsiniz.

Videoyu İzleyin

Uluslararası Pazar Araştırmaları ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?

Hedefe ulaşmanız için sizinle çalışmaya hazırız