Bilgi Talep Formu

Reklam Pre-test ve Post Testleri

AGS Global, reklam araştırmalarını pre-test, post-test ve tracking olmak üzere üç farklı şekilde tasarlar. Nitel ve nicel çalışmalarımızla ve butik bir felsefeyle reklam etkinliğini ortaya koyar.
blog image

Şirketler reklam kampanyalarının ana amaca uygun olarak satışları arttırmasını ve bunun sürdürülebilir olmasını isterler. Araştırma çalışması gerek reklam öncesi gerekse reklam sonrası devreye girerse şirketler bütçenin etkinliğini ve verilen mesajın hedef kitleye doğru bir şekilde ulaşıp ulaşmadığını test etmiş olurlar. Reklam çalışmaları bir tutundurma faaliyetidir ve verilmek istenen mesaj doğru yere doğru araçla ulaşmışsa marka kendini başarılı görebilir.

AGS Global olarak, reklam araştırmalarımızı pre-test, post-test ve tracking olmak üzere üç farklı şekilde tasarlamaktayız. Nitel ve nicel çalışmalarımızla ve butik bir felsefeyle markalarımızın reklam etkinliğini ölçüyoruz.
 

Reklam Pre-test ve Post Testleri ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?

Hedefe ulaşmanız için sizinle çalışmaya hazırız